top of page

Belysa Från Riksdagen till alla städer

Updated: Aug 16, 2022


Want to read more?

Subscribe to universalkarma.eu to keep reading this exclusive post.

447 views0 comments

Recent Posts

See All

#barnensrätt

Vem😈 bär ansvaret när myndigheter sviker våra kidnappade barn? vem 👿kammar in vinsten? Dela➗ om du bryr dig om barnen, hjälp sprida om du vill förändra läget, gilla 👍om du önskar du  kunde synas! B

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page