top of page

Belysa Från Riksdagen till alla städer

Updated: Aug 16, 2022

Want to read more?

Subscribe to www.universalkarma.eu to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
440 views0 comments

Recent Posts

See All

Vem😈 bär ansvaret när myndigheter sviker våra kidnappade barn? vem 👿kammar in vinsten? Dela➗ om du bryr dig om barnen, hjälp sprida om du vill förändra läget, gilla 👍om du önskar du  kunde synas! B

bottom of page